Utställning

Kvinnorna och freden
Lovisa Prage och Melina Solcà

22 – 28 oktober 2018 – Panora

De anklagade oss alltid för att vara flickvänner till gerillan”
Nancy

Att vara kvinna och organisera sig för social rättvisa på den Colombianska landsbygden innebär både att riskera att utsättas för fysiskt våld och att trotsa samhällets normer. Medan fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan i Colombia ofta uppmärksammas för sitt genusfokus, finns i praktiken stora skillnader mellan mäns och kvinnors förutsättningar för att kräva sina rättigheter.
I porträtt baserade på intervjuer delar kvinnor från olika delar av landet med sig av sina berättelser om arbetet för ett rättvist samhälle och belyser den aktiva roll kvinnor har haft både under konflikten och i fredsprocessen.
Genom fotografi och text lyfts erfarenheter av hur kriget och patriarkatet sammanflätas på Colombias landsbygd och med blicken rakt mot kameran berättar de sina historier om organisering och feminism, långt ifrån den passivitet med vilken kvinnor ofta skildras i konflikten.

Arbetet har genomförts i samarbete med Latinamerikagrupperna hos Fensuagro, ett fackförbund för jordbrukare och lantarbetare, del av det internationella småbrukarnätverket La Via Campesina.