Om projektet

VAD ÄR FRISKUS-projektet?
Ett 3 årig projekt som vänder sig till unga kvinnor i Malmö. Ramen runt projektet är demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen. Verktygen vi använder är film, diskussion och studiebesök.

VAD SKA VI GÖRA:

  • Se film
  • Diskutera samhällsfrågor utifrån film, mänskliga rättigheter och kvinnokonventionen.
  • Utveckla eller få verktyg för att kunna påverka den egna situationen och omgivning.
  • Göra studiebesök inom teater, film, dans och konst.
  • One Minute Video! Lär dig göra film – från manus till färdigt resultat. Workshop med professionella filmare.

Varje grupp träffas varannan vecka på olika platser i Malmö. (Se mer under aktiviteter) Alla kvinnor mellan 15 och 25 år som är intresserade av film och samhälle är välkomna.

Film skapar känslomässigt engagemang och får oss att se något nytt i det till synes kända. Filmen är också en av de mest populära konstformerna bland ungdomar. Vi kommer att använda oss av vår erfarenhet av tio års tematiskt filmarbete, presentera filmer som öppnar upp för diskussioner om den egna situationen och det svenska samhället.

Utifrån situationen i Malmö växte idéen till ett arbete som stärker kvinnor – oberoende av vilken samhällsgrupp och etniskt ursprung de har – i deras självkänsla växte fram. Alla behöver verktyg för att klara av sin situation, utvecklas som individ och kunna hantera de krav och utmaningar dagens samhälle ställer på oss. Det är inte alltid vi tycker vår omgivning och samhället i stort överensstämmer med de värderingar vi själva har. Hur kan man påverka och bidra till en samhällsändring? Detta är grunden till projektet.

One Response to Om projektet

  1. Pingback: V 17 « Demokrati stavas VI